Simya döneminden günümüze aktarılan yöntem ve tekniklerden 5 tanesi